REGULAMENT Programul „Cashback pentru susținerea Afacerilor conduse de femei”

 1. Scopul, obiectivele și perioada Programului

Programul de cashback pentru susținerea afacerilor conduse de femei își propune să sprijine dezvoltarea capacităților în afaceri a femeilor și promovarea acestora în funcții de conducere, pentru o creștere economică durabilă în Republica Moldova. Programul oferă condiții și avantaje pentru companiile eligibile care solicită împrumuturi pe platforma Fagura.com, sunt, conduse de femei și au ca și proprietari majoritari femeile, cu minim 50% din companie.

Împrumutații au dreptul să beneficieze de cashback (stimulent financiar), în scopul creșterii rezilienței întreprinderilor mici, calculat ca 20% din suma împrumutului în valoare de până la 18 000 MDL . Pentru primele 30 de companii, stimulentul este acordat prin intermediul Fagura.com de către Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID, Suedia și UKaid și implementat de Chemonics International (denumit în continuare Proiect). Pentru următoarele 40 de companii, cashback-ul va fi oferit prin intermediul Fagura.com de catre Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).

Suma cashback se va acorda doar dacă obligațiile de plată conform prezentului Regulament vor fi onorate în termen de către Împrumutat. Această finanțare va fi acordată la contul Împrumutatului într-o singură tranșa, după 6 (șase) plăți consecutive în termenii contractuali. 

 1. Obiectivele Programului „Cashback pentru susținerea Afacerilor conduse de femei” sunt:
 1. Acordarea de stimulente financiare pentru 70 de companii IMM, eligibile care îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului de cashback pentru femei antreprenor.
 2. Promovarea unor practici de afaceri durabile și responsabile în Republica Moldova, cu accent pe companiile deținute în proporție de minim 50% de femei și conduse, în același timp, tot de femei.  
 3. Sprijinirea inovației și a creativității în rândul companiilor eligibile, pentru a le ajuta să își crească performanța și să își dezvolte afacerile în mod sustenabil, să adopte industria verde și tehnologia digitală.
 4. Contribuirea la dezvoltarea abilităților de business și de leadership în rândul femeilor antreprenor prin acordarea a 70 de împrumuturi și de stimulente financiare către companii eligibile care își desfășoară activitatea în Republica Moldova.
 5. Programul de depunere a cererilor de împrumut de la IMM conduse și deținute de femei se va desfășura în perioada 15 aprilie – 15 octombrie 2024 ora 23:59:59 Moldova.

IV. Descrierea beneficiilor Programului de cashback pentru femei antreprenoare

Este permis un singur împrumut per IMM solicitant și/sau administratoare, cu o durată de minim 2 (doi) ani. Programul de cashback pentru femei antreprenor oferă companiilor eligibile următoarele beneficii:

 1. Un stimulent financiar în valoare de maxim 20% din suma împrumutului, dar nu mai mult de 18 000 MDL (ceea ce constituie echivalentul a 1 000 dolari SUA la momentul aprobării de către donatorii Programului).
 2. Suma cashback-ului va fi achitată integral în urma achitării a 6 (șase) tranșe consecutive conform contractului de împrumut, cu condiția neadmiterii restanțelor și fără rambursări anticipate.
 3. O procedură simplificată de aplicare și aprobare a împrumuturilor, care include o verificare rapidă a eligibilității prin intermediul unei cereri de împrumut.
 4. Acces la suportul și serviciile specializate ale echipei Fagura.com, inclusiv asistență în procesul de solicitare a împrumutului.

V. Criterii de eligibilitate

Se definesc ca fiind Afaceri conduse de femei acele întreprinderi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 1. administratorul companiei este femeie;
 2. au ca și proprietar principal (minim 50%) o femeie sau mai multe femei, deținând cumulativ minim 50% din capitalul companiei;
 3. au un număr mediu anual de salariați de până la 250;
 4. realizează o cifră anuală de afaceri de până la 100 de milioane MDL sau dețin active totale de până la 100 de milioane MDL, conform ultimei situații financiare aprobate;
 5. suma împrumutului solicitat trebuie să constituie minim 5 000 EUR. Suma maximă oferită prin intermediul Fagura.com, inclusiv a acestui Program, este de 20 000 EUR.
 6. compania nu a fost aprobată anterior într-un alt program de Cashback pe Fagura.com.

Eligibilitatea companiilor care solicită un împrumut:

a. Împrumutatul trebuie să fie companie înregistrată în Republica Moldova;

b. Împrumutatul trebuie să îndeplinească cel puțin unul dintre următoarele criterii pentru a fi eligibil în cadrul Programului „Cashback pentru susținerea Afacerilor conduse de femei”:

i. Compania care împrumută trebuie să activeze într-una dintre următoarele industrii: inginerie, producție, mass-media digitală, industrii creative, e-commerce, industrie ușoară și TIC.

Vezi AICI lista de CAEM eligibile în cadrul Programului.

ii. Compania poate activa în orice industrie, însă finanțarea este solicitată pentru proiecte de economie verde, așa cum sunt definite de Programul de Mediu al ONU, care vor duce la o reducere a emisiilor de dioxid de carbon, la o utilizare mai eficientă a resurselor și/sau la o incluziune socială.

iii. Finanțarea este solicitată pentru a automatiza procesele operaționale sau pentru a adopta instrumente digitale în oricare dintre sectoarele de afaceri.

c. Fagura își rezervă dreptul de a refuza participarea în Program a unei companii care: 

 1. Nu poate sau nu dorește să demonstreze apartenența la criteriile de eligibilitate;
 2. Nu trece procesul de credit scoring în platforma Fagura (ex. are o istorie de credit negativă);
 3. Oferă fals în declarații;
 4. Figurează în liste internaționale de AML/ terorism, verificarea se face în baza site-ului https://sam.gov.

VI. Procedura de aplicare și de analiză a cererilor

Pentru a solicita un împrumut prin Programul de cashback pentru femei antreprenoare, compania eligibilă va completa cererea de împrumut, disponibilă pe site-ul Fagura.com. Cererea include întrebări despre industria în care activează compania, tipul și scopul împrumutului solicitat, istoricul creditelor și alte informații relevante.

În procesul de analiză a cererii de împrumut, echipa Fagura.com va evalua eligibilitatea companiei, capacitatea de rambursare a împrumutului, gradul de sustenabilitate a afacerii și alte aspecte relevante. Dacă cererea este acceptată, compania va primi un împrumut conform termenilor și condițiilor specificate în contractul de împrumut.

VII. Detalii de plată cashback (rambursare, stimulent)

Companiile eligibile care obțin un împrumut prin Programul de cashback pentru femei antreprenor și care își respectă obligațiile contractuale aferente împrumutului vor beneficia de un stimulent financiar acordat prin intermediul Programului „Cashback pentru susținerea Afacerilor conduse de femei”. Pentru a primi acest stimulent, companiile eligibile trebuie să achite integral 6 (șase) tranșe consecutive conform contractului de împrumut și să respecte celelalte condiții ale contractului de împrumut.

În cazul în care împrumutatul achită împrumutul până la expirarea celor 6 luni de la data semnării contractului de împrumut, acesta nu va primi stimulentul financiar prevăzut în prezentul regulament. În același timp, dacă împrumutatul nu respectă termenii de rambursare a împrumutului, Fagura își rezervă dreptul de a aplica penalități și de a lua măsuri corespunzătoare conform Contractului de Împrumut.

Fagura își rezervă dreptul de a refuza plata cashback-ului, descris în capitolul II al prezentului regulament, dacă va constata că împrumutatul nu își respectă obligațiile contractuale aferente împrumutului sau a Programului de cashback pentru femei antreprenor.

VIII. Detalii de raportare și monitorizare

Pentru a monitoriza performanța Programului „Cashback pentru susținerea Afacerilor conduse de femei” și a companiilor beneficiare, Fagura.com va întocmi un raport anual cu privire la beneficiarii Programului. Acest raport va include informații precum numărul de companii beneficiare, sumele acordate ca împrumuturi și ca stimulente financiare, rata de rambursare a împrumuturilor și alte date relevante.

Pentru a ajuta la întocmirea acestui raport, companiile beneficiare sunt obligate să furnizeze periodic informații cu privire la performanța lor, inclusiv cifra de afaceri, numărul de angajați și alte date relevante. Companiile beneficiare vor prezenta aceste informații într-un format standardizat, așa cum va fi stabilit de Proiect.

Astfel, împrumutatul este obligat să furnizeze Proiectului, până la data de 28 februarie a fiecărui an calendaristic, informația cu privire la volumul vânzărilor realizate în anul calendaristic precedent. Să furnizeze Proiectului date despre investițiile efectuate, finanțarea accesată, numărul mediu scriptic de angajați, iar în caz de export, numărul țărilor și denumirea acestora, în care au fost efectuate, dar și alte date la solicitare. Informația se prezintă semestrial, la solicitarea Proiectului, până la data de 30 septembrie (pentru primul semestru al anului curent) și până la data de 28 februarie (pentru anul precedent) ori, prin semnarea contractului de împrumut, Împrumutatul acordă acceptul ca datele să fie solicitate de la alte organizații de stat ce le dețin. Împrumutatul își exprimă acordul ca informația colectată va fi furnizată Proiectului în scopul evaluării impactului activităților implementate, îmbunătățirii programelor existente sau elaborării de noi programe de dezvoltare a sectorului întreprinderilor mici și mijlocii.

De asemenea, Fagura va efectua verificări periodice pentru a se asigura că companiile beneficiare își respectă obligațiile contractuale și că îndeplinesc criteriile de eligibilitate ale Programului de cashback. Dacă se constată nereguli sau încălcări ale contractului, Fagura își rezervă dreptul de a lua măsuri corespunzătoare, inclusiv de a recupera împrumuturile, de a aplica penalități, conform contractului de împrumut și a creditării responsabile, și de a refuza plata cashback.

Finanțarea nerambursabilă este acordată prin intermediul Fagura.com de către Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova finanțat de USAID, Suedia și UKaid (implementat în Republica Moldova de Chemonics International), precum și de către Western NIS Enterprise Fund (WNISEF).